Notulen van de ingelaste algemene ledenvergadering

 

                    Muziek Gezelschap Wittenburg

 

 

 

Plaats        : Amsterdam, Speeltuin Wittenburg

 

Datum        : 8 januari 2018

 

Voorzitter   : Wilma Strik

 

Notulist      :  Ellie Lurvink

 

Aanwezig  :  16 leden

 

Afwezig     : 6 leden afgemeld

 

 

 

1.       Opening:

 

De voorzitter opent de vergadering 20:00 uur

 

Zij heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder ons erelid Ans

 

Er worden geen extra punten aan de agenda toegevoegd.

 

 

 

2.       Ingekomen stukken 

 

            2 stukken van Hans v.d. Wal en Huub Everaert. Deze worden meegenomen in de vergadering.

 

 

 

3.       Werving nieuwe dirigent

 

In september 2017 heeft Thomas al aangegeven dat hij wegwilde en dat was toen vanwege zijn honorarium. Hij was toen net afgestudeerd en het bestuur had al besloten dat we hem volgens de geldende tarieven zouden uitbetalen. Hij heeft toen toegezegd om te blijven, maar kwam daar een paar maanden verder op terug omdat hij het te druk had.

 

 

 

Onze penningmeester, Hans van Gulden, heeft berekend dat een nieuwe afgestudeerde dirigent zal betekenen dat we naar een contributie moeten van +/- € 27,00 per maand om niet in te teren op onze financiën.

 

Een aantal leden vindt dit geen bezwaar, maar de meeste leden vindt het wel een hele grote stap, om van € 20,00 naar € 27,00 te gaan. Acceptabel vinden de leden € 25,00 per maand.

 

 

 

In de vergadering komt naar voren dat we als orkest, met Thomas, toch wel vooruit zijn gegaan, dus wil men geen amateur dirigent, maar hij/zij hoeft niet volledig gediplomeerd te zijn. Belangrijk is dat de nieuwe dirigent kan arrangeren, omdat er, door dat we niet een volledige bezetting hebben, muziekstukken moeten worden aangepast.

 

 

 

Ook moeten we vanavond in deze vergadering bespreken wat we willen met dit orkest. We zijn al een klein orkest, maar steeds vaker komt het voor dat leden afwezig zijn bij de repetities, terwijl repetities erg belangrijk zijn om vooruitgang te boeken met ons orkest.

 

Dit komt natuurlijk ook door de samenstelling van het orkest, mensen kunnen vaker op vakantie, hebben onregelmatige diensten van hun werk e.a. zaken.

 

Bij een aantal andere verenigingen moeten de leden 3 van de 4 repetities aanwezig zijn, maar daar voelen onze leden niet voor, want dan zouden er ook een aantal leden afhaken en dat willen we ook niet, want dan worden we nog een kleiner orkest.

 

Wel wordt afgesproken dat als een lid één of meerdere repetities niet aanwezig is geweest, zelf  in zijn of haar sectie navraagt of er nog nieuwe stukken zijn bijgekomen en of er aantekeningen moeten worden ingeschreven. En dat dan het liefst voor, maar zeker niet tijdens de repetitie.

 

 

 

Er worden nog wel een paar opmerkingen gemaakt:

 

·         Graag meer variatie in muziekstukken

 

·         Juist een paar stukken goed instuderen

 

·         Een tussenvorm? Door gemakkelijke stukken met een paar moeilijke stukken te combineren

 

·         We willen graag muziek maken met elkaar, dus ook optreden en dat is ook goed voor de subsidie

 

·         We moeten ook een leuke, gezellige club blijven

 

 

 

Belangrijk:

 

·         Er moeten nieuwe leden worden geworven. Hendrikje stelt voor om te gaan flyeren, maar per 1 januari 2018 is het verboden om flyers in brievenbussen te gooien, dus moeten we zorgen dat we bij onze concerten flyers uitdelen. En ook we kunnen ook in muziekscholen, winkels, cafés e.d. onze flyers ophangen. (Wel graag even overleggen waar je iets gaat ophangen, dit i.v.m. dubbelingen)

 

 

 

Sollicitatiecommissie:

 

Dorine, Willy, Monique en Ans

 

Eleonora en Wilma willen wel meelezen

 

 

 

Ellie zal z.s.m. een advertentie naar de Nederlandse Bond voor Dirigenten opsturen en

 

Deze ook doorspelen naar de leden van de BAAM en het Amsterdamse Conservatorium en naar Niels doorspelen.

 

Dorine zal de contacten van onze workshops op de hoogte stellen van de vacature.     

 

 

 

11.  Wvttk:

 

  •  De kapellen willen uitbreiden, dus de kans dat we daar een betaald optreden wordt daarmee groter
  • Verzorgingstehuis De Flessenman zoeken muzikanten die op zondagmorgens willen spelen. Monique informeert naar het hoe en hoe laat
  • Dorine informeert of er al groepjes gevormd zijn voor de voorspeelmiddag op 18 maart 2018.

 

 

 

·         De jaarlijkse ALV wordt vastgelegd op 19 februari 2018

 

 

 

12.   Rondvraag:

 

Geen vragen meer, we gaan een Nieuwjaar drankje drinken

 

 

 

20:45 Voorzitter Wilma sluit de vergadering